Karoline Rundblad – Konsult

”Järnvägen har aldrig tråkat ut mig, den blir mer spännande för varje dag som går.”

Karoline RundbladDu arbetar som konsult – berätta.

– Jag har varit konsult sedan 2014, då jag påbörjade min nuvarande anställning hos ITC. Innan det jobbade jag åt ett entreprenadföretag som utför mark och anläggningsarbeten i järnvägsmiljö.
– För mig är valet att arbeta inom järnväg en självklarhet, då den är komplext, spännande och framförallt utvecklande, ingen dag är lik någon annan. Järnvägen har aldrig tråkat ut mig, den blir mer spännande för varje dag som går. Att vara konsult i den här miljön innebär att ha förmånen att välja vad jag vill arbeta med.

Vilken utbildning har du?

– Jag är i grunden Berg och Anläggningsingenjör (3årig teknisk högskoleutbildning), genom åren har jag byggt på min kompetens och är i dag även certifierad verksamhetsutvecklare. Därtill har jag flera mindre utbildningar så som kvalité och miljöledningssystem (ISO), process och förmågekartläggning, entreprenadjuridik, UGL och ett flertal andra.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag har ett arbete som ständigt utvecklar min förmåga, samtidigt som jag, när min arbetsdag tar slut faktiskt kan gå hem och lämna arbetet på arbetsplatsen.
– När jag valde att plugga till ingenjör visste jag inte att det var just järnväg jag skulle arbeta med, men det är definitivt ett yrke som jag trivs med. Vi som arbetar inom järnvägsbranschen är som en stor familj, även om jag träffar mycket nya människor har vi alltid en eller flera gemensamma bekanta.

Vilka nackdelar finns det?

Baksidan av yrket är att det kan komma kortare perioder där det inte finns några uppdrag som passar min yrkesprofil vilket kan betyda att jag då inte har något att göra. För mig har detta inte varit någon nackdel, eftersom min arbetsgivare under sådana tillfällen fyllt mitt schema med kompetensutveckling som passat oss båda.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom ditt yrke?

– Det är du som sätter upp ramen för ditt arbete när du är konsult, lite beroende på arbetsgivare förstås. Har du en lika bra arbetsgivare som jag, är utvecklingsmöjligheterna så stora som du vill att de ska vara.

Hur är det att arbeta på ITC?

– Vi inkluderar och ser möjligheter där andra skulle se hinder, vi ser lösningar där andra ser problem. Min upplevelse av ITC som arbetsgivare är att jag som medarbetare har ett stort värde och jag känner mig behövd. Det bästa med att jobba här är det avskalade arbetsklimatet att vi står lika inför varandra oavsett titel och det näst bästa fast ack så viktigt är de underbara arbetskamraterna som alltid ställer upp för varandra tillsammans tar vi tillvara på varje medarbetares fulla potential.