Ban/maskin

Ban

Ban är vårt största affärsområde. Banteknik innebär det som syns på marken på järnvägen, som räler, sliper, och växlar. Vi gör allt från att byta enskilda bankomponenter till att vara med och bygga stora komplexa järnvägsanläggningar. Ett särskilt starkt teknikområde för STG är järnvägsteknisk svetsning.
Våra bantekniker spänner över hela kompetensområdet. Från spårsvetsare, växelbyggare till arbetsledare.

STG utför mindre entreprenader i egen regi. Grunden för denna verksamhet är den spetskompetens och stora kunnande inom järnvägen som finns inom STG.

Maskin

STG erbjuder maskiner och redskap för marknadens behov, såväl till interna projekt som övriga kunder.

Vi har flertalet spårgående och för järnvägen specialiserade entreprenadmaskiner och redskap besiktigade och godkända för Trafikverkets och industriernas anläggningar.

Maskinparken innehåller grävlastare och mindre lastmaskiner som kan utrustas efter era behov med redskap som tillexempel slipersbytarblad, stoppaggregat, personkorg, makadam/snösop, plogblad, sandningsaggregat, buskröjningsaggregat.

Vi tillhandahåller även logistiktjänster som maskin- och materialtransporter.

Våra erfarna maskinförare innehar utbildningen, tunga spårgående arbetsredskap (TSA). Samtliga förare har även ID06. Flertalet av dem innehar även utbildningarna BASÄTSM, BASÄSKYDD, BASTAB och Elsäkerhetsledare spår och maskin.

Kontakta

Mattias Grop
Affärsområdeschef, Ban/Maskin
Mob: +46 (0)70-618 91 14
Mail: mattias.grop@stggroup.se

Pär Bergkvist
Avdelningschef, Maskin
Mob: +46 (0)70-828 80 20
Mail: par.bergkvist@stggroup.se