Scandinavian Track Group AB

Scandinavian Track Group AB (STG) är en ledande järnvägsentreprenör som utför drift och underhållsarbeten samt investeringsprojekt på det skandinaviska järnvägsnätet.

Ett annat viktigt område är de konsulttjänster som STG erbjuder.