Konsult

Vårt företag: ITC

STGs konsulttjänster är inriktade mot järnvägens särskilda tekniker och system.
Vi är stolt över vårt konsultföretag ITC som har en unik särskild position på marknaden eftersom vi nästan helt fokuserar på det praktiska konsultarbetet ute på järnvägsanläggningarna. Exempel på det är säkerhetsbesiktning, underhållsbesiktning, entreprenadbesiktning, övertagandebesiktning, OFP-kontroll, leveransuppföljning och olika typer av mät- och positioneringsuppdrag.
Vårt konsultföretag ITC erbjuder även konsulter som platschefer, projektingenjörer, teknikspecialister och säkerhetsexperter.
Notera att ITC är ett dotterbolag i koncernen, med egen ledning och styrelse, som därför också kan besiktiga koncernens egna arbeten.

Kontakta

Patrik Stenberg
Vd, ITC, Affärsområdesschef,
Mob: +46 (0)70-618 91 17
Tel: +46 (0)243-21 15 15
Mail: patrik.stenberg@itcab.se