Signal

Signalteknik är kommunikationen mellan tågen (lokförarna) och järnvägen (trafikledningen).
Signalteknik kan delas in i flera områden, några exempel är:

  • Optisk signalering
    De ljussignaler som påverkar lokförarnas körning.
  • Positioneringssystem
    Detta visar trafikledningen var tågen finns på banan. Systemet kallas spårledningssystemet och delar in banan i olika sektioner.
  • ATC
    Automatisk tågkontroll som är ett säkerhetssystem som kompletterar den optiska signaleringen samt spårledningssystemet (Positioneringssystemet).

Våra signaltekniker har den högsta utbildningsgraden inom arbetsområdet.
En fullt utbildad signalsäkerhetskontrollant (SISÄK) har cirka ett års utbildning efter grundutbildning.

Kontakta

Håkan Stark

Affärsområdeschef
Mob: +46 (0)70-327 95 42
Mail: hakan.stark@trackgroup.se