Lediga Tjänster

Om branschen

I Skandinavien finns flera olika innehavare/ägare av järnvägs- och spåranläggningar.
Dessa har olika behov av både underhåll, byggnation och konsulttjänster för sina anläggningar.
I huvudsak finns två olika sätt att utföra byggprojekt:

 • Total entreprenad
  Innebär att beställaren/byggherren har en leverantör som både projekterar och bygger.
 • Utförande entreprenad
  Innebär att beställaren har en konsult som tar fram bygghandlingar och en entreprenör som bygger.

Marknadens uppbyggnad

Marknaden kan sägas består av tre olika nivåer.

 1. Generalentreprenörer
  De som är levererar direkt till beställare/byggherre.
 2. Underentreprenörer
  De som arbetar åt generalentreprenörerna.
 3. Uthyrare
  De som hyr ut arbetskraft, maskiner och annan kunskap. De är till nytta för både General- och Underentreprenörerna.

Vår roll i byggprocessen

STG är representerat i samtliga tre nivåer som tillgodoser alla kunders behov.

STG ska bli den ledande partnern inom nivån för underentreprenörer. Här är vi redan i dag en av de starkaste aktörerna. 
Vi åtar oss uppdrag inom ett eller flera av våra affärsområden: Ban, Signal, Kontaktledning/Elkraft, Konsult och Maskin. Denna mångsidighet gör STG till en attraktiv entreprenör.

Samtidigt har STG en organisation/verksamhet som gör oss till en stark Generalentreprenör. Vi är redo för dessa uppdrag när marknaden önskar.

STG hyr ut arbetskraft och maskiner samt andra resurser. Detta är uppskattat på marknaden.

Kontakta oss

Linda Björklund
Personal/HR-chef
Mob: +46 (0)70-311 83 12
Mail: linda.bjorklund@trackgroup.se