Organisation

Ägarna
Scandinavian Track Group AB ägs av Polaris Private Equity (majoritetsägare) samt Trackgroup AB (minoritetsägare) samt ytterligare ett antal mindre intressenter.

Styrelsen
Styrelsen består av representanter från de två största ägarna och personer med lång erfarenhet från svenskt näringsliv.

  • Lars Nihlén, ordförande
  • Jan Dahlqvist
  • Patrik Stenberg

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90