Förändringar i ledningen av STG

Som tidigare informerats lämnar Per-Arne Engström sitt jobb som VD för STG den 31 maj i år. Styrelsen för STG har nu beslutat hur den nya ledningen för STG ska se ut från och med den 1 juni 2019.

Gert Sköld är ny VD för STG.

Gert Sköld är ny VD för STG.

Med tanke på den nya organisationen där alla affärsområden rapporterar direkt till VD och har ett tydligt och komplett ansvar för sin verksamhet och i och med nedläggningen av Entreprenadavdelningen är behovet av samordning mellan affärsområdena mindre än tidigare och styrelsen har därför kommit fram till att inte rekrytera en VD som enbart har den rollen utan istället göra en intern lösning.
Därför har Gert Sköld utnämnts till ny VD för STG.
Gert är idag CFO och kom till STG för cirka ett och ett halvt år sedan. Han har tidigare jobbat som affärschef och ekonomichef inom infrastruktur på bland annat Siemens, ABB och Sandvik.
De anställda på ekonomi- och personalavdelningen kommer fortsatt rapportera direkt till Gert.

Samtidigt utnämns Robin Johansson till ny CFO och ekonomichef för STG. Robin började för ett år sedan på STG och tidigare arbetat med ekonomi och revision på KPMG.

Slutligen har Henrik Svensson utsetts till vice VD med ansvar för övergripande teknikfrågor inom STG. Henrik har jobbat i företaget under lång tid och kommer i den här rollen fokusera på att stärka vårt tekniska ledarskap.
Henrik kommer kvarstå som affärsområdeschef för Växlar och Material.

Samtliga förändringar gäller från och med den 1 juni 2019.
Med hänsyn till Gerts nya roll så har han tackat nej till att kvarstå som styrelseordförande för STG. Därför blir Patrik Stenberg  ny styrelseordförande. Patrik är en av huvudägarna i Trackgroup AB som äger drygt 70 procent av STG. Han är även VD för ITC AB, STG:s konsultverksamhet.