STG startar aktiebolag i Danmark

Jens Puggaard

Jens Puggaard är från 1 januari 2022 administrativ direktör för bolaget i Danmark och chef för det nya Affärsområdet Danmark.

Nu utvecklar STG satsningen på att ytterligare etablera sig på den danska marknaden.
Ett led i detta är det nya aktiebolag som STG-koncernen har startat i Danmark.
– Vi måste göra på det här sättet för att vara en framgångsrik aktör på den danska marknaden, säger Glenn Gustavsson, vd på STG.

På senare tid har flera utländska aktörer, bland annat från Sverige, visat intresse att vara en aktör att räkna med när järnvägsnätet i Danmark ska rustas och byggas ut.
STG har under en längre tid sett möjligheterna och samtidigt insett att konkurrensen om uppdragen kan bli svår om man inte gör på rätt sätt. Ett led i att göra rätt är att starta ett dotterbolag i Danmark, vilket också fungerar som ett affärsområde inom STG.
Jens Puggaard är från 1 januari 2022 administrativ direktör för bolaget och chef för det nya Affärsområdet Danmark. Han har sett hur marknaden utvecklats genom åren och ser att  marknaden har ett behov av att Företag som STG etablerar sig som en permanent aktör i Danmark.
– Många företag, från bland annat Sverige, har insett vilka möjligheter som finns i Danmark. Därför är det en kapplöpning med tiden att komma igång snabbt. Hastighet och flexibilitet är två nyckelord. Därför är det viktigt att vi
skaffar oss resurserna att bygga upp en organisation i Danmark.

Positiva faktorer

Här är det många faktorer som talar för STG.

  • Kontakterna med uppdragsgivarna finns redan.
    – Vi är redan underleverantörer till de stora entreprenörerna som lägger bud på EU-projekten. Dessa kontakter är viktiga, säger Jens Puggaard.
  • Kunskapen om förutsättningarna i Danmark är redan stor eftersom Jens Puggaard fram till nu har drivit det egna företaget Actonrail som länge erbjudit liknande tjänster som STG.
    – Nu är det företaget vilande och jag är en del av STG.
  • Resurser i form av medarbetare i och maskiner är under kontroll.
    – Vi kan rulla ut mycket av de resurser som redan finns i Sverige, samtidigt som vi får in flera medarbetare från Actonrail som nu är pausat.
  • Och sist men inte minst  STG kommer att vara certifierad i DS 21001. Ett ledningssystem för järnvägssäkerhet vilket visar att vi är ett företag som följer lagar och krav som ställs för att vara en kvalificerad leverantör på järnvägen i Danmark.

Det var under hösten 2021 som STG och Jens Puggaard fann varandra. Det sa klick direkt.
– Vi klickade ihop bra med samma målsättning. Vi vet båda hur viktigt det är att vinna kundens tillit, säger Jens Puggaard, som vill definiera sig som en äkta entreprenör.
– Jag är också bra på att kommunicera och lyssna, säger han.