Konsult och utbildning

Konsultation

STG:s konsulttjänster är inriktade mot järnvägens särskilda tekniker och system.
Vi är stolt över vårt konsultföretag ITC som har en unik särskild position på marknaden eftersom vi nästan helt fokuserar på det praktiska konsultarbetet ute på järnvägsanläggningarna.

Notera att ITC är ett dotterbolag i koncernen, med egen ledning och styrelse, som därför också kan besiktiga koncernens egna arbeten.

ITC kan förstärka er organisation tillfälligt eller mer varaktigt med kompetens inom kontroll och besiktningsuppdrag, t.ex.

 • Säkerhetsbesiktningar
 • Underhållsbesiktningar
 • Ibruktagandebesiktningar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Övertagandebesiktningar
 • OFP-kontroller

Projektorganisation, t.ex.

 • Platschef
 • Projektledare (Beställare och utförare)
 • Projektingenjör
 • Byggledare
 • Leveransuppföljning
 • Inventering

El- & Trafiksäkerhet

 • BUP/BAP-planering
 • El- & Trafiksäkerhetshandläggare
 • HTSM

ITC har flera år av erfarenhet från projektledning i större och mindre BEST-entreprenader. Behöver ni förstärka er organisation med en projektledare från oss eller låta oss driva delar, eller hela projekt tveka inte att höra av er.

Utbildning

ITC´s lärare är godkända av Trafikverket att utbilda inom el och trafiksäkerhet.

Vi genomför utbildning till behörigheterna:

 • Elsäkerhetsledare Spår och Maskin,
 • Vistas i Spår, Skydds- och Säkerhetsledare
 • Skydds- och Säkerhetsplanerare
 • Operatör TA/TSA
 • Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt
 • Huvudtillsyningsman för D-skydd/-Trafikledare byggspår

Vi ger även informationen Råd & Skyddsanvisningar för Trafikverkets spåranläggningar till samtliga av dessa utbildningar.

Vi kan även erbjuda utbildningar i Arbetsmiljö så som BAM, SAM och BAS U/P.

Vi genomför utbildningar både internt och externt, för att boka utbildning samt frågor gällande utbildning kontakta utbildning@itcab.se.

Kontakta

Patrik Stenberg
VD, ITC, Affärsområdesschef,
Mob: +46 (0)70-618 91 17
Mail: patrik.stenberg(at)itcab.se