El

Våra medarbetare inom STG som utför kontaktledningsarbeten är specialtekniker med hög utbildning.

Kontaktledningen är den luftledning som förser tågens motorer med energi.
Det finns olika typer av kontaktledningar. De som är till för ”vanlig” järnväg och de som är till för spårväg och särskild typ för tunnelbana.

Elkraft kan lättast beskrivas som sådan el vi ser i vårt övriga samhälle. Exempel på detta är belysning, eluttag och elförsörjning till signalsystemen, tågvärme, mm.

Inom el området har vi ett flertal duktiga el och kontaktledningstekniker med specialutbildning för järnväg. Vi kan erbjuda:

  • Elarbetsansvarig maskin
  • Elkraft Montör
  • Kontaktledning och elarbetsansvarig för Lifträlsbil
  • Arbetsledare el
  • Elsäkerhetsplanering
  • Felsökning växelvärme
  • Transning av tider i spår
  • Uthyrning av LRB med förare
  • Uthyrning av Auktoriserad installatör för regelefterlevnad

Kontakta

Linn Braun
Affärsområdeschef, EL/Ktl
Mob: +46 (0)70-646 43 67
Mail: linn.braun(at)stggroup.se