STG renoverar spår i Turkiet

Runt årsskiftet förväntas STG starta med arbeten på ett projekt i Turkiet som består av utbyggnad från dubbelspår till fyrspår mellan Mersin till Adana och från enkel spår till dubbelspår på sträckan Adana till Gaziantep.
Detta är ytterligare ett led i STGs ambition med uppdrag utomlands för att på det sättet säkra arbete året runt.

Fotnot: EPC= Engineering (projektering), Procurement (upphandling/inköp), Construction (utförande), Commissioning (besiktning) 

– Det är roligt att vi inlett kontraktsförhandlingar med huvudentreprenören för EPC huvudentreprenören heter REC, säger Glenn Gustavsson, VD på STG.

Förra året blev det officiellt att STG kommer vara involverat i ett järnvägsprojekt i Ghana. En följd av detta blev att den internationella marknaden upptäckte att STG är ett svenskt företag som är intresserade av att åta sig entreprenader utanför Sveriges gränser.

Som ett led i det har STG fått möjligheten att vara delaktig i utbyggnaden av sträckningen mellan Mersin och Gaziantep. STG har inlett förhandlingar om en cirka 40 km lång sträcka i projektet som ligger i Sydöstra Turkiet, strax Nordöst om Cypern. Projektet består av upprustning av en sträcka på 286 kilometer där stora delar består av utbyggnad från enkelspår till dubbelspår.

Turkiska staten är lånetagare och uppdagsgivare. STG kommer att fungera som underentreprenör till den Turkiska EPC huvudentreprenören REC.

STG’s roll i projektet blir att leverera produkter, maskiner, utrustning, projektledning samt ban- och svetsarbeten.

Projektet är stor möjlighet för STG och för svensk export inför kommande järnvägsprojekt i Turkiet och angränsade länder.