Ny VD i Scandinavian Track Group AB

Per-Arne Engström

Per-Arne Engström, ny VD på STG.

Från 1 februari kommer Per-Arne Engström att tillträda som ny VD för Scandinavian Track Group AB (STG), med säte i Borlänge. STG är en framgångsrik underentreprenör med fokus på service och underhåll av det svenska järnvägsnätet.  Per-Arne kommer närmast från Skanska där han i sin roll som Regionchef har ansvarat för Skanskas Väg & Anläggningsverksamhet i norra Sverige. Per-Arnes erfarenhet av infrastrukturprojekt och projektstyrning, tillsammans med bolagets kompetens inom järnvägsteknik skapar förutsättningar för fortsatt framgång. Tillförordnad VD Peter Kaschner går efter Per-Arnes tillträde tillbaka till sin roll som styrelseledamot i bolaget.

STG har en unik bredd i sin verksamhet och med Per-Arnes gedigna erfarenhet och nätverk från branschen kan vi fortsätta att utveckla bolaget, vår järnvägsteknik, projektgenomförande, service och rådgivning till våra kunder. STG ser möjligheter att växa med lönsamhet på en spännande marknad med stor potential.

Lars Nihlén, ordförande i STG:
”Vi glada över att vi på kort tid lyckats knyta Per-Arne till oss för rollen som VD. Han är en driven ledare och kommer att tillföra ytterligare värdefull kompetens som behövs för att accelerera tillväxt och lönsamhet. Förutom hans gedigna erfarenhet från infrastrukturverksamhet ser vi hans ledarskap och dokumenterad förmåga att driva resultat som en viktig tillgång för bolaget. Tillsammans med ledningsgruppen kommer Per-Arne att stärka den bredd och kompetens i företagsledningen vi eftersträvar.’