LRB 26, en bra investering

Uppdrag med nyinvesteringen LRB 26

STG har tillsammans med SVEAB fått uppdraget att byta ut Sugtransformatorer på Markarydbanan och Ostkustbanan. Uppdragsgivare är Trafikverket.

STG kommer att utföra eljobbet medan Sveab tar hand om allt markarbete.
El-arbetet i spår är planerade att utföras på Markarydbanan under hösten 2018 och på Ostkustbanan under försommar/sommaren 2019.
Vår nyinvestering – LRB 26 – kan komma väl till pass i det här projektet.