Underhåll av industrispår

STG har fått uppdraget att ansvara för underhållet av industrispår som ägs av Landskrona kommun.
Avtalet, som är på två år samt ett plus ett år, omfattar alla BEST-segmenten.
STG kommer både att arbeta med felavhjälpande underhåll samt förebyggande underhåll av de aktuella industrispåren.
I uppdraget ingår också snöröjning på vintrarna.
– Det här är ett avtal som ger oss bra möjlighet att ytterligare etablera oss i Skåne, säger Mattias Grop, affärsområdeschef för Ban.