Stort uppdrag i Skåne

STG kommer att utföra hastighetshöjande åtgärder på spåret mellan Hässleholm och Åstorp.

STG kommer att utföra hastighetshöjande åtgärder på spåret mellan Hässleholm och Åstorp.

För att öka kollektivtrafikresandet mellan Hässleholm och Helsingborg ska Trafikverket i ett första skede genomföra hastighetshöjande åtgärder på järnvägen mellan Hässleholm och Åstorp i Skåne.
Uppdraget har gått till STG, som utför arbetet i en utförandeentreprenad.

– Detta är ett stort uppdrag för oss som berör alla delar av företaget, säger Christer Ivarsson, affärsområdeschef inom Entreprenad.
Uppdraget som påbörjats omfattar bland annat ny kanalisation, nya växlar i Tyringe och Lillaryd, el- och kontaktledningsarbeten, signalarbeten och telearbeten samt spårriktning med profiländring på spåret. Totalt kommer ett 40-tal medarbetare att vara delaktiga i projektet där inkopplingar kommer att ske regelbundet från augusti till december.
Ett uppdrag som också innebär att STG etablerar sig allt starkare i Skåne.