STG ska bygga järnväg i Afrika

– ett historiskt svenskt projekt

Nu är det klart!

STG ska bygga järnväg i Afrika. Den nyheten släpptes i oktober och det handlar om ett projekt som Glenn Gustavsson, VD på STG, knappt vågade tro skulle bli verklighet när planerna presenterades i maj 2020.

– Då tänkte jag att detta känns väldigt långt borta, men projektet har blivit alltmer konkret ju längre tiden gått. Nu är det klart och det känns fantastiskt roligt, säger Glenn Gustavsson.

Ghana är landet som har beställt en 78 kilometer lång järnvägssträcka från Takoradi Port vid kusten till landets inre delar vid Hun Valley där mycket av landets viktigaste exportnäringar, som gruvdrift och kakaoodlingar, är lokaliserade.

Den nya järnvägen ska gå från hamnstaden Takoradi, via ett urbaniserat landskap till mer vildmark. På vissa delar finns idag en gammal smalspårig järnväg som ska bytas ut till modernt spår med normalbredd.
STG går in i det här uppdraget i samarbete med Xlit Group, som har säte i Linköping och verksamhet runt om i världen.

– Vi blev kontaktade av Fredrik Agerhem på Xlit Group som frågade om vi var intresserade av ett samarbete i Ghana. På den vägen är det, säger Glenn Gustavsson.

Xlit Group säkerställer logistik av bland annat materialleveranser till projektet och STG ansvarar för projektledning och genomförande.

Ghanas regering

Ghanas regering har prioriterat projektet. Kvalitativ infrastruktur är ett led i nationsbyggandet och där en ökad export i förlängningen möjliggör en fungerande välfärd för alla. Beställare av uppdraget till Xlit/STG är det lokala entreprenadföretaget Amandi som kan beskrivas som Ghanas svar på Skanska. Beställningen till Xlit Group och STG är på 34 miljoner euro (344 miljoner svenska kronor) i ett projekt med en totalomsättning på cirka sex miljarder svenska kronor.

Arbetet inleds under första kvartalet 2022 och beräknas vara klart om fyra och ett halvt år. Därefter inleds ytterligare tre etapper, men där är det inte klart om STG blir en aktör.

Inom STG är det nu fokus på att genomföra den första delen som alltså beräknas ta fyra och ett halvt år. Glenn Gustavsson säger att som mest kommer det att vara 20 till 30 STG- medarbetare som arbetar samtidigt i Ghana.
Under dessa år kommer STG att leverera det mesta av företagets kunskap inom projektledning, svets och banteknik.

 

Utmaningarna

– Detta är första gången som ett svenskt järnvägsföretag ger sig på ett sådant här projekt i Afrika. Därför känns detta så stort och hedersamt för oss, säger Glenn Gustavsson och tar upp de utmaningar som STG kommer att ställas inför:
– Först handlar det om att få rätt folk på rätt plats. Därefter handlar det om att skapa rätt förutsättningar med tanke på de kulturskillnader i arbete och upplägg som finns mellan Sverige och Ghana.
STG och Xlit beskriver att projektet till stora delar har garanterats via Exportkreditnämnden (EKN) och finansierats via Svensk Exportkredit (SEK). Detta skapar en stor trygghet för svenska exportörer att genomföra affärer på komplexa marknader.
Xlit och STG är två av de leverantörer som kommer att säkerställa att projektet har den mängd svenskt innehåll som ligger till grund för den svenska finansieringslösningen.
Andra svenska leverantörer i projektet kommer bland annat att leverera spår- och växelmaterial.

– Detta gör att vi tillsammans har möjligheter att samarbeta med för oss kända svenska leverantörer i projektet – och därigenom få till ett bra lagarbete från start, säger Glenn Gustavsson.

Han berättar vidare att Ghana är ett stabilt och politiskt säkert land som med ganska hårda restriktioner klarat sig bra i den pågående Covid pandemin. Man satsar även där hårt på att vaccinera befolkningen för att kunna begränsa pandemins effekter.

Foto: Amandi

Foto: Amandi

Fotnot: Övriga svenska företag som bidrar med export i projketet: Alstom, Kiruna Wagon, Volvo Construction Equipment.