STG omorganiserar

På grund av för låg lönsamhet och rådande orderläge, vilket är en följd av mycket låga prisnivåer på entreprenadprojekt ute på marknaden, har vi vidtagit åtgärder.

Ovanstående får till följd att Affärsområde Entreprenad avvecklas.

Vi kommer även göra följande förändringar för att effektivisera vårt sätt att driva verksamheten.

Affärsområde El och Signal slås ihop till ett gemensamt affärsområde El/Signal och HR- och ekonomifunktionen slås ihop till en gemensam stabsfunktion, Administration.

Vi har kunnat erbjuda omplaceringar inom STG och ITC för flertalet berörda medarbetare.

Vi ser fortfarande en stark marknad för kvarvarande affärsområden och vill därmed fortsätta att växa inom Ban/Maskin, El/Signal, Växlar/Material och ITC.

Per-Arne Engström