[bread_crumb]

Rustar inför säsongen

Nu är STG inne i ett skede som präglas av en intensiv förberedelseverksamhet inför kommande vår, sommar och höst.
I verkstaden byggs växlar för högtryck, som sedan ska placeras ut på järnvägsnätet. Samtidigt pågår fortbildning för medarbetare inom STG. Här är det viktigt för STG verksamheten håller en hög kunskapsnivå.