Referensuppdrag

Här är beskrivningar av några intressanta uppdrag som STG haft de senaste åren.

STG lade största spårkrysset

Här, vid Åby driftsplats, läggs Sveriges största spårkryss.

Här, vid Åby driftsplats, läggs Sveriges största spårkryss.

Klockan 23.10 torsdagen den 10 maj 2018 satte arbetet igång med att montera Sveriges största spårkryss, vid Åby driftsplats utanför Norrköping. 54 timmar hade STG på sig, innan allt skulle vara klart.  Det var i genomsnitt 25 till 30 personer som jobbade dygnet runt för att bli klara i tid. Allt gick bra

Det aktuella spårkrysset var 118 meter långt och åtta meter brett, och ingick i en del av utförandeentreprenaden Ostlänken. Sedan den 13 maj 2018 utnyttjas ena halvan av spårkrysset och resten tas i bruk när Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, tas i drift 2020.

I uppdraget ingick rivning av gamla växlar, förläggning av nio nya växlar varav fyra ingick i spårkrysset. Dessutom montering av 14 nya kontaktledningsbryggor med ny kontaktledning samt signalarbeten i växlar och flytt av tre stycken signaler.

I ett sådant här stort projekt var man beroende av att allt fungerar och att maskinerna håller ihop och att tidsplanen håller.

Stor inkoppling i Mariestad

Bild från banarbetet i Mariestad.

Bild från banarbetet i Mariestad.

Under våren 2018 startade STG:s första samarbetsprojekt tillsammans med SVEAB. Uppdraget var en utförandeentreprenad, med syftet att göra Mariestad C mer tillgänglig för personer med och utan funktionsnedsättning.

Den första helgen i juni skedde den största inkopplingen hittills. Tre växlar kopplades in och anslöts till det nybyggda spåret. Den extrema värmen försvårade dock arbetet.

STG utförde BEST-arbeten fram till början av september då hela projektet var klart.

STG fick även fått beställningar på tilläggsarbete i plankorsningar.

Bro – totalentreprenad som gav erfarenheter

Spår, kontaktledning och kanalisation i Bro.

Spår, kontaktledning och kanalisation i Bro.

I Bro utanför Stockholm har STG utfört ett BEST-uppdrag som kan få stor betydelse för framtida projekt för företaget.
STG var totalentreprenör för projektet som bland annat gällde byggande av 4 stycken nya uppställningsspår med kontaktledning, lågspänning och kanalisation.
För STG innebar totalentreprenaden ett ansvar för uppdraget från start, med bland annat projekteringen, till avslutande.

Platschef Magnus Wallin säger att en totalentreprenad ställer ökat krav på det kunnande som finns inom STG och den egna granskningsprocessen, som bidrar till att handlingarna blir rätt från start.

I samband med arbetet i Bro har STG fått många erfarenheter som företaget nu bär med sig inför kommande totalentreprenader. Tiden för uppdraget (inkl projektering) var från maj 2016 till december 2016
Tiden för montage var från september 2016 till februari 2017 på grund av tilläggsarbeten.
Inom STG var affärsområde Entreprenad ansvarig för projektet och tog in tjänster från affärsområdena Kontaktledning/Elkraft, Ban och Signal.

En utmaning i Tomteboda

tomteboda-referensuppdragEtt av senaste tidens stora järnvägsprojekt i Sverige skedde vid i Tomteboda, utanför Stockholm.
Där byggdes, under flera år, Citybanan, som senare också kopplades ihop med Mälarbanan. Ett jätteprojekt där Scandinavian Track Group blev inkopplat under 2014.
Uppdraget var att koppla in el vid huvudspårets norra del, i nivå med Tomteboda.
Strukton Rail AB anlitade STGs affärsområde Kontaktledning/Elkraft, för detta uppdrag som växte efterhand. I takt med att projektet utvecklades när bland annat Mälarbanan kopplades ihop med City banan.
På våren 2014 jobbade endast ett par medarbetare från STG i Tomteboda och något år senare hade STG över tio personer i projektet. Det var personal som hyrdes ut till Strukton Rail AB.
Magnus Gustafsson, som var arbetsledare i Tomteboda, berättar att uppdraget var oerhört komplicerat där STGs medarbetare sattes på hårda prov.
Arbetet, som präglades av flytt av linor och skarvningar, samt krav på flera innovativa ögonblickliga lösningar, gjorde att STGs representanter ständigt fick visa prov sina erfarenheter.
Nyckeln till framgång var det höga kompetensnivå som STG alltid strävar efter ska finnas hos sina medarbetare.

Växelbygge med bra miljötänk

Klar växel i STGs verkstad.

 Färdig växel i STGs verkstad.

En del kallar det för miljöanpassad recycling för växlar.
I dagligt tal handlar det om att bygga renoverade växlar som sedan läggs in i spåret under sommarhalvåret. Verksamheten som bedrivs i en stor verkstad intill STGs huvudkontor i Borlänge.
Dessa växlar är unika för branschen eftersom de håller så kallad ”STG-standard” vilket uppskattas av kunderna.
Den höga kvalitén på växlarna grundas på att STG återvinner material som är utdömt i högre besiktningsklasser. Gammalt blir som nytt vilket gör att den här verksamheten präglas av ett grundligt miljötänkande.
Allt arbete sker efter noga genomtänka metoder i verkstaden innan växlarna lagras och sedan planeras ut när renoveringsarbetena tar fart på våren.
Det var för fem år sedan som STG började bygga växlar under vinterhalvåret. Målet var både att ge möjlighet till bra förutsättningar för effektivare renoveringsarbeten under sommarhalvåret och skapa högre sysselsättning under vinterhalvåret.

Byte av tiotusentals DEF-slipers

När STG fick i uppdrag att byta tiotusentals DEF-slipers skedde det arbetet i huvudsak på nätter och helger.

När STG fick i uppdrag att byta tiotusentals DEF-slipers skedde det arbetet i huvudsak på nätter och helger.

För drygt 20 år sedan uppstod ett tillverkningsfel när tiotusentals betongslipers skulle gjutas. Det felet uppmärksammades först när sliprarna var utlagda på spåren och tågen började gå. De började spricka och det blev akut att byta dem.
Det uppstod ett gigantiskt bytesprojekt, på uppdrag av Trafikverket, som pågick i flera år och där många aktörer varit inblandade.
Under åren 2013 och 2014 fick STG i uppdrag att byta DEF-slipers på flera olika sträckor i Mellansverige.
Uppdragen för STG skedde i tre omgångar:
Omgång 1: Byte av 9 000 betongsliprar och 2 000 träsliprar.
Omgång 2: Byte av 11 000 betongslipers.
Omgång 3: Ett tilläggsuppdrag som innebar byte av ytterligare ett antal tusen träslipers.
Det här uppdraget fick i huvudsak utföras under nätterna och på helgerna för att anpassas till tågtrafiken på dagarna. I huvudsak var det affärsområde Ban som var inblandat, men också en viss del Signal.

Viktiga milstolpar i Trekanten

En vy över arbetet vid Trekanten.

En vy över arbetet vid Trekanten.

Trekanten utanför Kalmar, som utfördes under hösten 2016, är en av de största BEST-entreprenaderna som STG haft.
Projektet innebar därför flera viktiga milstolpar för STGs utveckling
Dels var detta STGs hittills största kompletta utförandeentreprenaden inom BEST-området.
Dels innebar detta ett viktigt steg i utvecklingen av samarbetet mellan STG och Peab.
Här fick STG chansen att i verkligen visa sig som en seriös samarbetspartner, vilket är bra för framtida projekt
Uppdraget handlade om att bygga ett nytt mötesspår med två nya perronger för resenärer, i samhället Trekanten mellan Kalmar och Nybro. Det byggdes nytt mötesspår som på cirka 750 meter långt. Där installerades samtidigt nya växlar, nytt signalsystem, nytt teleinformationssystem samt ny elkraft och kontaktledningsanläggning.
De affärsområden inom STG som berördes av uppdraget var Signal, Kontaktledning/elkraft och Ban.