[bread_crumb]

Johan Palmqvist – Besiktningsman

“Trappan är lång så det finns väl egentligen inga begränsningar på hur långt man kan gå.”

Johan PalmqvistDu hamnade av en ren slump i järnvägsbranschen – berätta.

– I 19 år har jag jobbat på järnvägen med allt från att bygga järnväg till besiktning från Riksgränsen (Kiruna) i norr till Trelleborg i söder samt en del jobb i Danmark och Norge. En vän till mig hade hört på håll att dem behövde folk och ett par dagar senare så stod jag i Bräcke på mitt första järnvägsjobb.

Vilken utbildning har du?

– Grundutbildning banteknik samt Babssä (Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar)

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jobbet är rätt så varierande och kul och jag får resa runt och se massa andra städer. Trappan är lång så det finns väl egentligen inga begränsningar på hur långt man kan gå och dessutom mår miljön bra av järnväg.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det beror på vad man är inhyrd på för jobb, vi utför allt från besiktning av järnväg till administrativa jobb så det är svårt att precisera hur en dag ser ut.

Vad är positivt med ITC som arbetsgivare?

– Att ha STG/ITC som arbetsgivare fungerar väldigt bra, det bästa med att arbeta här är alla trevliga kollegor.