Per-Arne Engström slutar som VD på Scandinavian Track Group

Per-Arne Engström som har varit VD för STG sedan februari 2018 har idag meddelat att han lämnar sitt jobb per den 31:a maj 2019 för att gå till en ny arbetsgivare. Per-Arne kommer från och med den 12:e mars dela sin tid mellan STG och sin nya arbetsgivare för att säkerställa en smidig överlämning/övergång.

Per-Arne kommenterar ”Jag har kommit fram till att jag vill minska på mitt resande och veckopendling och arbeta närmare mitt hem och min familj och även kunna återgå till entreprenadverksamhet som är min huvudfokus. STG har genomgått en stor förändring det senaste året och jag är glad och stolt att få varit med om den förändringen som kommer ge ett starkare STG i framtiden. Jag kommer också kvarstå som aktieägare för jag tror starkt på den nya inriktningen”

”Från styrelsen och oss som huvudägare vill vi tacka Per-Arne för de insatser som han gjort för STG, speciellt när det gäller att få ordning på vår entreprenadverksamhet och skapa en bas för vårt nya fokus inom STG och ITC och vi önskar Per-Arne all framgång i sitt nya uppdrag” säger Henrik Svensson och Patrik Stenberg.

En ny VD kommer utses vid ett senare tillfälle, men i god tid innan Per-Arne slutar.

Borlänge 2019-03-04

Scandinavian Track Group