Om SKRAM

Scandinavian Track Group har valt att samla sitt arbete inom Säkerhet, Kvalitet, Risk, Arbetsmiljö och Miljö under samlingsnamnet SKRAM. Vi utför ett systematiskt och långsiktigt arbete inom alla dessa områden i enlighet med gällande förordningar, lagar och normer. STG är certifierade inom svetsprocesser i enligt med SS-EN ISO 3804-2:2005.

I varje skede ser vi över faktorer som säkerhet kvalitet, risk, arbetsmiljö och miljö. Vi har rutiner, mallar och egenkontroller för detta. STGs projektprocess är uppdelad i sex skeden.

STGs projektprocess

  1. Anbudskede
  2. Säkerställande
  3. Planering
  4. Genomförande
  5. Överlämnade
  6. Garantitid