Organisation

Ägarna
Scandinavian Track Group AB ägs till mer än 90% av bolagets anställda, direkt och indirekt via Trackgroup AB.

Styrelsen
Styrelsen består av:

  • Glenn Gustavsson
  • Patrik Stenberg
  • Henrik Svensson