Järnvägsteknik

Vi tror att det är viktigt att det finns ett modernt och nytänkande alternativ till de stora entreprenörerna på den skandinaviska järnvägsmarknaden.
Scandinavian Track Group försöker genom sina projekt bidra till att utveckla smarta lösningar på ”gamla” problem.
Finns ett intresse av samarbete inom utveckling av järnvägsteknik, kontakta Henrik Svensson. Tel: 070-618 91 13