Historia

Det som idag heter Scandinavian Track Group (STG) har sin grund i Rail Weld Sweden AB som bildades 2001.

Under 1990-talet hade Bergqvist Svets & Mekaniska (BSM) en mycket kraftig tillväxt. Det var under den perioden som bland annat Henrik Svensson kom in i företaget och lärde sig branschen grunder.
Det var denna kunskap som fick Henrik Svensson med flera att 2001 ta steget till att bilda Rail Weld Sweden AB för att på så sätt bli ytterligare en aktör och resurs inom denna viktiga bransch.

Viktiga årtal:

  • 2001: Rail Weld Sweden AB bildades.
  • 2006: Scandinavian Track Group (STG) bildas när statliga Baneservice AS blev 50 procent delägare i koncernen.
  • 2010: Grundarna blir åter helägare av STG.
  • 2011: Polaris Private Equity blir majoritetsägare av STG.
  • 2016: STG går från att vara en koncern med flera dotterbolag till att innehålla två bolag. STG med fem affärsområden samt dotterbolaget ITC AB.
  • 2019: STG får nya majoritetsägare och ägs till mer än 90% av bolagets anställda.