Om STG

STG (Scandinavian Track Group) är en ledande järnvägsentreprenör som berör järnvägsnätet i Skandinavien.
Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling.
Naturligtvis finns vi nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna.
Vi erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av olika utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner.

Ägarna

Scandinavian Track Group AB ägs till mer än 90% av bolagets anställda, direkt och indirekt via Trackgroup AB.