Ledningsskifte i STG

STGs VD, Ann-Charlotte Andersson, har bestämt sig för att gå vidare till en ny utmaning. Processen med att hitta en ersättare är igång och i avvaktan på ny permanent VD leder Peter Kaschner STG från 1 oktober.
Ann-Charlotte, som står till förfogande under en övergångsperiod, har under sin tid etablerat en stabil plattform och skapat en stabilitet i företaget som möjliggör fortsatt tillväxt.

Peter Kaschner, som har verkat i styrelsen för STG i fem år, har tidigare tjänstgjort som tillförordnad VD i bolaget och är därmed väl förtrogen med företagets verksamhet.

För frågor kontakta:
Lars Nihlén
Styrelseordförande
Scandinavian Track Group AB.
Telefon: 076 – 5261246