Bantekniker

Vi söker utbildad och erfaren bantekniker

Som bantekniker arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Arbetet kan ske både i tunnelbanor, på spårväg och på järnväg. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.
Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion. Som bantekniker blir du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid. Arbetet genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.
Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder.
Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten.
Vi vill att du har:
Körkort B
Förarbevis på respektive maskin
TSA utbildning
Goda kunskaper i svenska av säkerhetsskäl
Uppfyller de medicinska krav som krävs för arbete i säkerhetstjänst

För mer information – kontakta Peter Hedlund på mobil 070-618 91 14
eller e-post peter.hedlund@stggroup.se


STG – en trivsam arbetsplats. Inom STG är det viktigt att erbjuda en arbetsplats som kännetecknar en öppen familjär stämning och en kreativ entreprenörsanda. Majoriteten (aktier) av företaget ägs av anställda, vilket skapar stort engagemang och tillhörighet.
Medarbetarna är vår största tillgång varför vi lägger stor vikt vid internutbildning och möjligheten att utvecklas. Vi är tillräckligt stora för att ha möjlighet att satsa på utveckling dock inte för stora för att kunna utföra saker snabbt och effektivt. Inom teknikslagen ban och signal har vi dessutom möjlighet att träna i våra verkstäder och få coachning.
Vi har erkänt hög kompetens inom företaget och är det enda företaget som är certifierad för all svetsteknik inom järnväg.

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90