Imponerande utveckling i Norge

Flera aktörer anlitar STGs dotterbolag i Norge, vilket resulterat i en kraftig ökning av personalstyrkan. Från maj till september 2022 växte den från nio till 23 anställda.

Detta är bilder som visar när STG svetsar och neutraliserar i samband med spårrenovering mellan Svenningdal och Mosjøen i Norge. En sträcka som är en del av Nordlandsbanan.

– Vi kommer att fortsätta växa i Norge. Om ett år kanske vi är uppe i 35 till 40 anställda, säger Eric Furtemark, som ansvarar för STGs verksamhet i Norge.

I början var det tänkt att i huvudsak svenska medarbetare skulle ingå i den inledande verksamheten i Norge. Men eftersom marknaden också är glödhet i Sverige blev det till att nyanställa norska STG-medarbetare.
Det är främst banmontörer, maskinförare och svetsare som anställts.

– Jag tror att hela den fina utvecklingen mycket beror på att STG har gott rykte i Norge och att behovet av spårrenoveringar är stort i landet. Nu handlar det också om att få tag på medarbetarna, menar Eric Furtemark.

Ett stort projekt, som STG är inblandat i under hösten 2022, är renoveringen av klassiska Nordlandsbanan mellan Trondheim och Bodö.

På en 45 kilometer lång sträcka mellan Mosjøen och Svenningdal svetsar och neutraliserar STG i samband med byte av slipers.

– Det är årets största projekt och det går riktigt bra, berättar Eric Furtemark.