Förberedelserna fortsätter i Ghana

STG i Ghana. Från vänster, Patric Svensson, Peter Hedlund, och längst till höger Fredrik Agerhem från Xlit. Även Glenn Gustavsson var på plats. Här var han fotografen.

Uppstartprocessen för järnvägsprojektet i Ghana fortsätter.
I september gjorde STG ett besök i Ghana för att mer i detalj kunna starta med planering av de  kommande projekten.

– Vi var ner på plats på projekten för att få en uppfattning om förutsättningarna för att skicka ner personal och starta arbeten i projekten, säger Glenn Gustavsson, VD på STG.

Han berättar också att under hösten ska även de sista detaljerna av uppdragsbeskrivningarna fastställas. STG ska tillsammans med uppdragsgivarna i Ghana tydliggöra exakt vad STG ska göra.

– Under november 2022 kommer STG-personalen som är delaktig i projektet börja med detaljerade förberedelser som exempelvis nödvändiga vaccinationer, säger Glenn Gustavsson.

Han berättar att det är en hel del grundläggande förberedelser som skall göras så att personalen är redo att resa dit när det i vinter blir klartecken för det.