Signal

Signalteknik i sin tur är kommunikationen mellan tågen (lokförarna) och järnvägen (trafikledningen).

En fullt utbildad signalsäkerhetskontrollant (SISÄK) har cirka ett års utbildning efter grundutbildning. Signalteknik kan delas in i flera områden, några exempel är:

 • Optisk signalering
  De ljussignaler som påverkar lokförarnas körning.
 • Positioneringssystem
  Detta visar trafikledningen var tågen finns på banan. Systemet kallas spårledningssystemet och delar in banan i olika sektioner.
 • ATC
  Automatisk tågkontroll som är ett säkerhetssystem som kompletterar den optiska signaleringen samt spårledningssystemet (Positioneringssystemet).

Våra signaltekniker har den högsta utbildningsgraden inom arbetsområdet, vi kan erbjuda:

 • Signaltekniker
 • Signaltekniker SISÄ
 • Arbetsledare signal

Kontakta

Håkan Stark
Affärsområdeschef, Signal
Mob: +46 (0)70-327 95 42
Mail: hakan.stark(at)trackgroup.se