Ban

Ban är vårt största affärsområde. Banteknik innebär det som syns på marken på järnvägen, som räler, sliper, och växlar. Vi gör allt från att byta enskilda bankomponenter till att vara med och bygga stora komplexa järnvägsanläggningar. Ett särskilt starkt teknikområde för STG är järnvägsteknisk svetsning. Våra bantekniker spänner över hela kompetensområdet.

STG utför mindre entreprenader i egen regi. Grunden för denna verksamhet är den spetskompetens och stora kunnande inom järnvägen som finns inom STG.

Vi erbjuder personal och kompetens inom samtliga svetstekniker.

 • Svetsansvarig
 • Termitsvetsare
 • Spårsvetsare
 • Termitsvetslag
 • Spårsvetslag
 • Växelbyggare
 • Arbetsledare ban
 • Allmän banresurs
 • Bantekniker, A, E, L- arbeten
 • HTSM
 • Ibrukstagningsledare ban

Kontakta

Patric Svensson
Affärsområdeschef, Ban
Mob: +46 (0)70-618 91 11
Mail: patric.svensson(at)stggroup.se