Filip Osbeck – Signaltekniker

”Jag får träffa mycket nya människor och det är ett betydelsefullt jobb både nu och i framtiden.”

Filip OsbeckDu är ny inom järnvägsbranschen – berätta.

Jag började som signaltekniker 2018 eftersom det verkade intressant och jag ville testa någonting nytt. Jag är utbildad elektriker men ville utvecklas mer i mitt arbete så jag såg det här som en chans att vidareutveckla mina kunskaper.

Vilken utbildning har du?

– Grundläggande utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogrammet. Efter utbildningen har jag gått en yrkeshögskoleutbildning inom järnvägsspecifik signalteknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag tycker att arbetet som signaltekniker är fritt och med varierande arbetsuppgifter. Jag får träffa mycket nya människor och det är ett betydelsefullt jobb både nu och i framtiden eftersom arbetet inom järnvägssektorn är viktigt för samhällets utveckling. Det finns bra utvecklingsmöjligheter eftersom det finns många olika behörigheter att läsa till.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det kan vara planerat underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Jag arbetar oftast i arbetslag och mestadels utomhus.