press media

Vision för Scandinavian Track Group

Med kompetens, flexibilitet och innovation vill vi vara branschens förstaval inom BEST-segmentet.

Därför ska medarbetare inom STG verka inom följande riktlinjer:

  • Vi utför ett professionellt arbete
  • Vi är lyhörda och frågar vad kunden vill ha.
  • Vi värnar om företagets spetskompetens och utvecklingskultur.
  • Vi marknadsför aktivt de helhetslösningar som STG kan erbjuda.
  • Vi har en personlig och kollektiv ambition för att nå upp till gemensamma mål.

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90
Fax: +46 (0)243-826 11