Om SKRAM

Scandinavian Track Group har valt att samla sitt arbete inom Säkerhet, Kvalitet, Risk, Arbetsmiljö och Miljö under samlingsnamnet SKRAM. Vi utför ett systematiskt och långsiktigt arbete inom alla dessa områden i enlighet med gällande förordningar, lagar och normer. Stg är certifierade inom svetsprocesser i enligt med SS-EN ISO 3804-2:2005.

För att säkerställa säkerhet kvalitet, risk, arbetsmiljö och miljö i varje skede finns rutiner, mallar och egenkontroller framtagna. STGs projektprocess är uppdelad i sex skeden.

STGs projektprocess

  1. Anbudskede
  2. Säkerställande
  3. Planering
  4. Genomförande
  5. Överlämnade
  6. Garantitid

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90
Fax: +46 (0)243-826 11