Svetsning av järnväg

Järnvägsteknik

Vi tror att det är viktigt att det finns ett modernt och nytänkande alternativ till de stora entreprenörerna på den skandinaviska järnvägsmarknaden.
Scandinavian Track Group försöker genom sina projekt bidra till att utveckla smarta lösningar på ”gamla” problem.
Finns ett intresse av samarbete inom utveckling av järnvägsteknik, kontakta Henrik Svensson. Tel: 070-618 91 13

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90