Historia

Det som i dag heter Scandinavian Track Group har sin grund från 2001 när Tomas Sjöblom, Patric Svensson och Henrik Svensson bildade Rail Weld Sweden AB, som blev en föregångare till STG.
Under 1990-talet har BSM en mycket kraftig tillväxt. Det var under den perioden som Tomas Sjöblom, Patric Svensson och Henrik Svensson kom in i företaget och lärde sig branschen grunder.
Det var denna kunskap som fick dem att 2001 ta steget till att bilda Rail Weld Sweden AB för att på så sätt bli ytterligare en aktör och resurs inom denna viktiga bransch.

Några viktiga historiska årtal:

  • 2001: Rail Weld Sweden AB bildades.
  • 2006: Scandinavian Track Group STG) bildas när statliga Baneservice AS blev 50 procent delägare i koncernen.
  • 2010: Grundarna blir åter helägare av STG.
  • 2011: Polaris Private Equity blir majoritetsägare av STG.
  • 2016: STG går från att vara en koncern med flera dotterbolag till att innehålla två bolag. STG med fem affärsområden samt dotterbolaget ITC AB.

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90