OM STG

Om STG

STG (Scandinavian Track Group) är en ledande järnvägsentreprenör som berör järnvägsnätet i Skandinavien.
Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling.
Naturligtvis finns vi nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna.
Vi erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av olika utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner.
Här finns mer detaljerad information om STG.

Ägarna

Scandinavian Track Group AB ägs av P-STG Holdig AB som ägs av Polaris Private Equity (majoritetsägare) samt Trackgroup AB (minoritetsägare) samt ytterligare ett antal mindre intressenter.
» Här finns mer information om Polaris Private Equity.

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90