Om STG

STG (Scandinavian Track Group) är en ledande järnvägsentreprenör som berör järnvägsnätet i Skandinavien.
Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling.
Naturligtvis finns vi nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna.
Vi erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av olika utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner.
Här finns mer detaljerad information om STG.

Ägarna

Scandinavian Track Group AB majoritetsägs av Trackgroup AB som kontrolleras av nuvarande och tidigare nyckelpersoner i företaget. Dessutom äger mer än 50 av bolagets anställda nästan 20% av bolaget.