OM STG

Om STG

STG (Scandinavian Track Group) är en ledande järnvägsentreprenör som berör järnvägsnätet i Skandinavien.
Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling.
Naturligtvis finns vi nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna.
Vi erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av olika utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner.
Här finns mer detaljerad information om STG.

Ägarna

Scandinavian Track Group AB majoritetsägs av Trackgroup AB som kontrolleras av nuvarande och tidigare nyckelpersoner i företaget samt ytterligare ett antal mindre intressenter.

Kontakta oss

Scandinavian Track Group AB
Box 5056
781 05 Borlänge

Besöksadress:
Rågåker 47,
781 05 Borlänge

Tel: +46 (0)243-160 90