STG genomför planerad förändring av ledningen

Redan i samband med att Gert Sköld utsågs till ny VD för STG har styrelsen och Gert inlett en diskussion kring den långsiktiga ledningen av STG.
Gert har meddelat att han så småningom vill gå vidare till nya utmaningar senast i slutet av 2019 och styrelsen har accepterat detta och i samråd sökt en långsiktig lösning för STG.

Vi är därför väldigt glada att Glenn Gustavsson accepterat att ta rollen som VD för STG.
Glenn har mellan 2008 och 2018 varit behörig installatör för STG. Dotterbolaget ERS startades 2012 där Glenn arbetade som VD fram till sammanslagning av dotterbolagen 2016 och efter det fortsatte han som affärsområdeschef EL inom STG innan han lämnade bolaget under 2017 för att arbeta på Eltelnetworks i Norge. Glenn är även auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad.
Glenn börjar sin anställning på STG den 1 augusti 2019 och kommer inledningsvis att arbeta som vice VD där hans första uppgift blir att stötta El och Signal och i nästa steg att ta över ansvaret som VD från Gert senare under hösten.

Vi är väldigt glada att välkomna Glenn tillbaka till STG och vi ser att han snabbt kommer kunna stötta organisationen att bli en ännu bättre leverantör av tjänster till järnvägen.

Gert kommer successivt lämna över sina arbetsuppgifter och kommer sedan att lämna STG under hösten/vintern men kommer fortsatt finnas kvar i bolaget som bollplank till ekonomiavdelningen, styrelseledamot och ägare även efter att han slutat på STG. Han kommer på så sätt fortsätta att stötta STG för att vi med kompetens, flexibilitet och innovation ska vara branschens förstaval.

Borlänge 2019-06-19

Patrik Stenberg Gert Sköld Styrelseordförande VD