Kontaktledning och elkraft

Om kontaktledning
Kontaktledningen är den luftledning som förser tågens motorer med energi.
Det finns olika typer av kontaktledningar. De som är till för ”vanlig” järnväg och de som är till för spårväg och särskild typ för tunnelbana.
Våra medarbetare inom STG, som utför kontaktledningsarbeten, är specialtekniker med hög utbildning.

Om elkraft
Elkraft kan lättast beskrivas som sådan el vi ser i vårt övriga samhälle. Exempel på detta är belysning, eluttag och elförsörjning till signalsystemen, tågvärme, mm.
Våra elektriker har kompletterande specialutbildning för järnväg.

Kontakta

Magnus Gustafsson
Affärsområdeschef
Mob: +46 (0)72-515 00 12
Mail: magnus.gustafsson@trackgroup.se