Entreprenad

STG utför entreprenader i egen regi men också tillsammans med andra aktörer. Det kan vara entreprenader som omfattar ett enskilt teknikslag eller kompletta BEST-entreprenader.

Vi fokuserar på de mindre och medelstora projekten.
Grunden för denna verksamhet är den spetskompetens och stora kunnande inom järnvägen som finns inom STG.

Kontakta

Per-Arne Engström
tf Affärsområdeschef
Mob: +46 (0)70-593 63 06
Mail: per-arne.engstrom@stggroup.se