El/signal

El
Våra medarbetare inom STG som utför kontaktledningsarbeten är specialtekniker med hög utbildning.

Kontaktledningen är den luftledning som förser tågens motorer med energi.
Det finns olika typer av kontaktledningar. De som är till för ”vanlig” järnväg och de som är till för spårväg och särskild typ för tunnelbana.

Elkraft kan lättast beskrivas som sådan el vi ser i vårt övriga samhälle. Exempel på detta är belysning, eluttag och elförsörjning till signalsystemen, tågvärme, mm.

Våra elektriker har kompletterande specialutbildning för järnväg.

Signal

Signalteknik i sin tur är kommunikationen mellan tågen (lokförarna) och järnvägen (trafikledningen).

Våra signaltekniker har den högsta utbildningsgraden inom arbetsområdet.

En fullt utbildad signalsäkerhetskontrollant (SISÄK) har cirka ett års utbildning efter grundutbildning.
Signalteknik kan delas in i flera områden, några exempel är:

  • Optisk signalering
    De ljussignaler som påverkar lokförarnas körning.
  • Positioneringssystem
    Detta visar trafikledningen var tågen finns på banan. Systemet kallas spårledningssystemet och delar in banan i olika sektioner.
  • ATC
    Automatisk tågkontroll som är ett säkerhetssystem som kompletterar den optiska signaleringen samt spårledningssystemet (Positioneringssystemet).

Kontakta

Magnus Gustafsson
Affärsområdeschef El/Signal
Mob: +46 (0)72-515 00 12
Mail: magnus.gustafsson@trackgroup.se

Håkan Stark
Affärschef, Signal
Mob: +46 (0)70-327 95 42
Mail: hakan.stark@trackgroup.se