Ban

Detta är vårt största affärsområde.
Banteknik innebär det som syns på marken på järnvägen, som räler, sliper, och växlar.
Vi gör allt från att byta enskilda bankomponenter till att bygga stora komplexa järnvägsanläggningar.
Ett särskilt starkt teknikområde för STG är järnvägsteknisk svetsning.
Våra bantekniker spänner över hela kompetensområdet. Från grundutbildning till spårsvetsare, växelbyggare och arbetsledare.

Kontakta

Mattias Grop

Affärsområderschef
Mob: 070-618 91 14
Mail: mattias.grop@stggroup.se